Névnap  

Köszöntjük névnapjukat ünneplő látogatóinkat! Ma: Cecília
Holnap: Kelemen, Klementina
   

Tájékoztató  

   

gyor_hulladek_honlap_banner

   
logo_kisterseg
   

facebook kep

   

Aktuális hírek, információk

 • Meghívó képviselő-testületi ülésre 2017.11.22.

  Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy Ikrény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. november 22-én (szerdán) - 18.45 órai kezdettel - tartja következő nyilvános ülését.

   

  A testületi ülés témája

  1./ Beszámoló a Mézeskalács Körzeti Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde tagóvodája tevékenységéről

  Előadó: tagintézmény vezető

  2./ Előirányzatok átcsoportosítása a 2017. évi költségvetési rendeletben, költségvetési rendelet módosítása

  Előadó: Németh Tamás polgármester

  3./ Tájékoztató az önkormányzat 2017. évi költségvetése háromnegyed éves teljesítéséről

  Előadó: Németh Tamás polgármester

   

  Zárt ülés keretében:

  1./ Bursa Hungarica Ösztöndíjprogramra benyújtott pályázatok elbírálása

  Előadó: Komjáti János jegyző

   

  Kérdések, interpellációk, egyéb

   

  Helyszíne: Ikrény Sportcsarnok IKER Czank Vilmos Díszterme

  Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

   

   
 • Közmeghallgatás

  közmeghallgatás

   
 • Lakossági fórum

  Meghívó településképi lakossági fórumra

  Ha tenni szeretne települése szépítéséért, szívén viseli annak jövőjét vagy van véleménye lakókörnyezete építészeti megjelenéséről, akkor szeretettel várjuk

  2017. november 22-én 18.00 órakor a településképi lakossági fórumon.

  Helyszín: Sportcsarnok – IKER –Czank Vilmos Díszterme

  A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény szerint minden magyarországi településnek a település teljes közigazgatási területére el kell készíteni a településképi arculati kézikönyvét és az arra alapozott településképi helyi rendeletüket. Erre a munkára községünkben a Regioplan Kft kapott megbízást.

  A tervezési folyamatban a településfejlesztési és településrendezési eszközök készítésének eljárásrendjét kell alkalmazni, figyelembe véve a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló helyi rendeletet. Fontos, hogy minél többen tudjanak a településképet meghatározó szabályozásról, és vegyenek részt a tervezési folyamatban.

  A nyitott lakossági fórumon a létrehozandó dokumentumok bemutatása, a lakosság aktív részvételi lehetőségeinek ismertetése történik, ezért kérem, hogy minél többen jöjjenek el a rendezvényre.

  Alakítsuk közösen lakóhelyünk jövőjét!

  Előzetes tájékoztató leírás a partnerek részére

  Útmutató Ikrény község településképi arculati kézikönyvének és településképi rendeletének elkészítéséhez

  Ikrény, 2017. november 14.

  Németh Tamás s.k.  

  polgármester

   

   

   
 • Szociális célű tűzifa

  Tisztelt ikrényi Lakosok!

  Önkormányzatunk idén is részesült támogatásban a belügyminiszter által meghirdetett szociális célú tüzelőanyag vásárlására kiírt pályázaton, melynek értelmében 53 m3 tűzifát vásárolhatunk és oszthatunk szét a rászoruló családok között. A képviselő-testület megalkotta a szociális célú tűzifáról szóló 9/2017. (X.19.) önkormányzati rendeletét, mely tartalmazza a tűzifára való jogosultság feltételeit.

  A rendelet értelmében Ikrény közigazgatási területén élő és bejelentett állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező azon személy részesíthető szociális célú tűzifa támogatásban,

  a) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át (2017-ben 71.250,- Ft-ot),

  b) aki egyedülálló, vagy gyermekét egyedül neveli, és havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének legfeljebb 300 %-a. (2017-ben 85.500,- Ft)

  Az elbírálás során előnyben kell részesíteni azt, akiaz Szt. szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, illetve tekintet nélkül annak pénzbeli vagy természetbeni formában történő nyújtására – települési támogatásra – különösen a lakhatáshoz kapcsolódó támogatásra jogosult, valamint aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

  A támogatás iránti kérelmet 2018. január 15. napjáig lehet benyújtani a „Kérelem szociális célú tűzifa támogatás iránt” nevű formanyomtatványon az Abdai Közös Önkormányzati Hivatal Ikrényi Kirendeltségén. Kérjük, hogy igény esetén mielőbb szíveskedjenek kérelmüket leadni, mivel a támogatás az elnyert famennyiség erejéig terjed.

  A nyomtatványt az önkormányzatnál lehet – ügyfélfogadási időben – átvenni, illetve a www.ikreny.hu honlapról az Önkormányzat/Letölthető dokumentumok menüpontból letölthető.

  A kérelemhez csatolandó mellékletek:

  -          - jövedelemigazolások (kérelem benyújtását megelőző hónapról)

  -          - utolsó havi csekkszelvény vagy bankszámlakivonat

  -          - rászorultságot megállapító határozat.

  A rendelet teljes szövege szintén megtekinthető az önkormányzat honlapján az Önkormányzat/rendeletek menüpont alatt.

  Németh Tamás polgármester

   
 • Talán az utolsó "szolgálatban lévő papírrendőr" - Ikrényben járt az igazi „papírrendőr”

  Családjával érkezett falunkba 2017. október egyik vasárnap délutánján Polányi Ákos. Kisebbik lánya, aki még csak 15 hónapos, mosolyával jelezte, hogy felismerte apukáját az út szélén, a Vasútsoron, iskolánk előtt. A találkozásra azért került sor, mert szeptember elejére, az iskola kezdésre egy új „papírrendőrt” kapott falunk. Reggelente diákjaink nagyon örülnek neki, hiszen pacsizással üdvözlik a kerékpárral érkezők.

  Bővebben...:  
   
   

Polgármesteri köszöntő  

NT polgarmester

Tisztelt Látogató!

Szeretettel köszöntöm Önt Ikrény község hivatalos honlapján.

Bővebben

 

   

Legfrisebb felhívások  

   

banner2

   

Ikrény hírlevél

Tisztelt látogató! Ikrény hírlevélre való feliratkozásához kérem töltse ki az alábbi adatokat.

E-mail*
Név*
CAPTCHA Image
Ellenőrző kód*
   Új ellenőrző kód