Névnap  

Köszöntjük névnapjukat ünneplő látogatóinkat! Ma: Benedek
Holnap: Beáta, Izolda, Lea
   

Tájékoztató  

   

gyor_hulladek_honlap_banner

   
logo_kisterseg
   

facebook kep

   

Aktuális hírek, információk

 • Hulladékudvar nyári nyitvatartási rendje 2019. április 01-től

  Tisztelt ikrényi Lakosok!

  Önkormányzatunk az idei évben is megkereste a Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-t szelektív hulladékgyűjtő pont kitelepítésének időpontja egyeztetése céljából. Sajnálatos módon az alábbi választ kaptuk a megkeresésünkre:

  „Társaságunk elsődleges feladata a hulladékszállítási közszolgáltatás ellátása, az annak részét képező hulladékudvarokban történő hulladék átvétel lehetőség szerint zavartalan biztosítása, valamint a szelektív hulladékgyűjtő szigetek csomagolási hulladékainak összegyűjtése, ezért egyéb, a közszolgáltatáson felüli feladatokat jelenleg nem áll módunkban elvégezni.”

  Amint lesz rá lehetőség, természetesen ismét megszervezzük a lomtalanítást.

  Tájékoztatásul közöljük a környékbeli hulladékudvarok nyitvatartási idejét.

  Ikrény Község Önkormányzata

  hulladékudvar nyár

   
 • Iskolai beiratkozás

  iskolai beiratkozás

  Az iskolai körzethatárokról szóló tájékoztató ide kattintva érhető el.

   
 • Napsugár Napközi Otthonos Tagóvoda ünnepélyes átadója

  Kedves Ikrényiek!

  2019. február 16-án, szombaton átadtuk a felújított és kibővített ikrényi Napsugár Napközi Otthonos Tagóvodát.

  A rendezvényen köszöntő beszédet mondott Gyopáros Alpár kormánybiztos és országgyűlési képviselő, Németh Zoltán a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés e
  lnöke, Winkler Zsolt plébános és Farkasné Kovács Andrea az ikrényi tagóvoda vezetője.

  Több évtizedes jogos igény volt az ikrényiek részéről, hogy bővíteni kellene az óvodát. Bár a tényt mindenki elfogadta a megvalósítás évről évre tolódott.
  Szükség volt az óvodára, hogy több gyermek jöjjön a helyi iskolába és szükség lesz rá, hogyha bölcsőde épül Ikrénybe legyen egy modern befogadóintézmény.

  Képviselő-testületünk 2010-ben egyik fő megoldásra váró feladatának tűzte ki az ikrényi óvoda felújítását és bővítését.
  2013-ra jogerős építési engedéllyel rendelkező terveket készítettünk.
  2017-ben sikeresen pályáztunk és 127 700 000 Ft támogatást nyertünk a TOP-1.4.1-15-GM1-2016-00004 az óvodánk felújításához és bővítéséhez! Ebből 118 000 000 Ft fordítható ténylegesen a fizikai kivitelezési munkálatokra.

  Engedjék meg, hogy néhány érdekes adattal szolgáljak Önöknek.
  A régi épület hasznos alapterülete 238 m2, az új épületé 551 m2.
  Az új épület 142 m2 részben fedett terasszal rendelkezik, az udvaron 400 négyzetméternyi térburkolat került kialakításra.

  Aki ismeri a mai építőipari árakat tudja, hogy a megvalósításhoz a pályázati forrás csak részben volt elég. A képviselő-testület átgondolt és takarékos gazdálkodásának eredményeként voltak tartalékaink, de ez az összeg nem fedezte volna a projekt önrésszel növelt költségeit.

  Ahhoz, hogy az épület jó minőségben, de messze a piaci ár alatt valósulhasson meg, a projekt kezdete előtt fél évvel megkerestem az ikrényi mesterembereket, akik rendkívül kedvező áron vállalták a munkálatok elvégzését. Az áraikat még akkor is tartották, amikor szinte napról napra változtak az építőipari árak. Ezért a mai napig hálásak vagyunk.

  Így az óvoda pályázati kiírásának megfelelő nyertes közbeszerzési ajánlat alapján 153 500 000 Ft árajánlattal tudtunk belevágni a munkálatok elkezdésébe.
  Ezt az árat sikerült tartanunk az elmúlt évben.
  Az eszközbeszerzést és a bútorzatot a pályázat nem tartalmazta, ez teljes egészében önkormányzati forrásból valósult meg.

  Köszönet érte azoknak az embereknek, akik munkájukkal nem csak a saját boldogulásukat szeretnék elősegíteni, hanem településük fejlődését, megújulását is.

  Köszönet azoknak az Ikrényieknek, akik a társadalmi munkában végezhető feladatoknál egy emberként álltak a munka mellé.

  Köszönetet szeretnék mondani Gyopáros Alpár kormánymegbízott és országgyűlési képviselő úrnak a pályázati források felkutatásáért, folyamatos támogatásáért.

  Az elmúlt évben nevettünk, szomorkodtunk, vitatkoztunk, küzdöttünk az időjárási elemikkel, de a munkát elvégeztük.

  Igyekeztem magam is minél többet az építkezésen lenni és hasznosan segíteni, koordinálni az általam irányítható munkálatokat, szervezéseket, ha kellett anyagrendeléseket. Remélem, hogy én is hozzá tudtam tenni ehhez a közös értékhez.

  A munka, a fáradság megérte, mert hiszem, hogy ez az épület még akkor is gyermeknevetéstől lesz hangos, amikor már nem is tudják a nevét az építőinek.

  Átadtuk ezt az épületet óvodapedagógusoknak, és a gyerekeknek, hogy a kőből, fából és cserépből emelt falakat örömmel és élettel töltsék meg.

  Németh Tamás
  polgármester

  Az eseményről készült képek ide kattintva megtekinthetők.

   
 • Falukarácsony 2018

  kari2018

  Kedves Ikrényiek!

  2018. december 22-én összegyűltünk templomunkban, hogy mint minden évben együtt készüljünk a karácsonyra. Az ünnepi műsorban részt vett a Nefelejcs Dalkör, az ikrényi általános iskola énekkara Kulcsár Katalin vezetésével, az ikrényi óvodások, Suhaj Miklós, Balogh András és Nyuli Mátyás. Az időjárás ellenére nagyon sokan eljöttek a rendezvényre.

  Köszönjük szépen a műsor résztvevőinek a színvonalas előadást és a segítőknek a munkájukat.

  A rendezvényen készült képek ide kattintva elérhetők.

  Németh Tamás
  polgármester

   
 • Felhívás

  Tisztelt Ikrényi Lakosok!

  Szeretném felhívni a figyelmüket, hogy a környező településeken az elmúlt időszakban előfordultak trükkös lopások, bűncselekmények főleg időskorúak otthonában.

  Kérünk mindenkit, hogy a házaló árusokat ne engedjék be ingatlanukba értékeik megóvása érdekében.
  Odafigyeléssel és felelősségtudattal ezen bűncselekmények megelőzhetőek.

  Kérünk mindenkit figyeljenek szomszédaik ingatlanára is.

  Németh Tamás
  polgármester

   
   

Tűzgyújtási tájékoztató

Tisztelt Ikrényi Lakosok!

Tájékoztatom Önöket az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet módosításának a szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés vonatkozásában született főbb rendelkezéseiről:

 

225. § (1) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.

(2) Mentesül az égetési, tűzgyújtási tilalom alól a katasztrófavédelmi szerv állománya, ha tevékenysége a károk csökkentésére, a tűz terjedésének megakadályozására, szabályozására irányul.

(3) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a területet éghető hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől mentesen tartani.

(4) A kilátókat, magaslati ponton elhelyezkedő létesítményeket, az önkormányzat vagy a helyi katasztrófavédelmi szerv vezetője által megbízott személyek a szabadtéri tüzek korai szakaszban történő észlelése céljából térítésmentesen igénybe vehetik.

226. § (1) Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet.

(2) Az irányított égetés végzésére vonatkozó kérelem tartalmazza

a) a kérelmező nevét és címét,

b) az égetés pontos, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét,

c) az égetés megkezdésének és tervezett befejezésének időpontját (év, hónap, nap, óra, perc),

d) az irányított égetés indokát,

e) az égetéssel érintett terület nagyságát,

f) az égetés folyamatának pontos leírását,

g) az égetést végző személyek nevét, címét,

h) az égetés felügyeletét biztosító személy nevét és címét, mobiltelefonszámát,

i) a tűz továbbterjedésének megakadályozására tervezett intézkedéseket és

j) a helyszínen biztosított, a tűz továbbterjedésének megakadályozására készenlétben tartott eszközök felsorolását.

(3) A kérelmet legkésőbb az égetés tervezett időpontját megelőző 10. napig be kell nyújtani az engedélyező tűzvédelmi hatósághoz.

(4) A tűzvédelmi hatóság a kérelmet annak beérkezésétől számított 5 munkanapon belül bírálja el.

(5) Az irányított égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha az irányított égetést befejezték, azt azonnal el kell oltani.

(6) Az irányított égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.

(7) Az irányított égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni.

227. § (1) Az irányított égetés során a tarlóégetés csak az alábbiak szerint végezhető:

a) a tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos; az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel; a szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatábla mellett tarlót égetni tilos,

b) a tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani, és az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani, a fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell szántással biztosítani,

c) tarlóégetés 10 ha-nál nagyobb területen szakaszosan végezhető, és csak az egyik szakasz felégetése után lehet a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni,

d) a tarlóégetés során tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy traktort ekével a helyszínen készenlétben kell tartani.

(2) A lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék irányított égetése során az (1) bekezdés szabályait kell alkalmazni.

228. § (1) A szabadtéren keletkező tüzek megelőzése érdekében a vasút és a közút mindkét oldalán annak kezelője köteles a szélső vasúti vágánytengelytől mérve legalább 4,0 méter széles, a közút szélétől mérve legalább 3 méter széles védősávot kialakítani.

(2) A védősávot éghető aljnövényzettől, gallytól tisztán kell tartani.

(3) A folyamatos tisztántartásról, éghető anyagtól mentes állapotban tartásról a védősávval érintett terület tulajdonosa, kezelője, haszonbérlője köteles gondoskodni.

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében „Hulladék nyílt téri, vagy a hulladékok égetésének feltételeit rögzítő jogszabályban foglaltaknak nem megfelelő berendezésben történő égetése, a háztartásban keletkező papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen fahulladék háztartási berendezésben történő égetése kivételével tilos. Nyílt téri hulladékégetésnek minősül, ha a hulladék – az elemi kár kivételével – bármilyen okból kigyullad. Lábon álló növényzet, tarló és növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék nyílt téri égetése tilos.”

Ugyanakkor az 1995. évi LIII. törvény felhatalmazást ad a települési önkormányzatok képviselő-testületeinek, hogy rendeletben határozzák meg az avar és kerti hulladék égetésének szabályait.

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy településünkön az avar és kerti hulladék égetésére Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011. (IX. 25.) önkormányzati rendelete értelmében az alábbiak szerint van lehetőség:

Az avar és kerti hulladék égetése kizárólag szerdai és szombati napokon 9.00 és 17.00 óra között megengedett.

Ezen időszakon kívül az avar és kerti hulladék égetése csak rendkívüli esetben Ikrény Község Polgármestere külön engedélye mellett lehetséges.

Avarnak és kerti hulladéknak minősül a fák és cserjék lehullott, elszáradt lombja, kerti hulladéknak minősül minden növényi maradvány /fű, gyom, gally, levél, kaszálék, nyesedék, gyökérmaradvány, elszáradt növény, gyümölcs, egyéb növényi maradvány.

 

Tilos az avar és kerti hulladék égetése

     a./ ünnepnapokon

     b./ egészségügyi és gyermekintézmények, szociális és kulturális intézmények,

           sportlétesítmények, hivatalok 100 méteres körzetében az intézmények működésének

           ideje alatt

     c./ erősen ködös párás, szeles időben

     d./ hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom idején

     e./ közterületen

     f./ füstköd riadó elrendelésének teljes időtartama alatt.

Az avar és kerti hulladék a tűzvédelmi előírások szigorú betartása mellett, csak felügyelettel, száraz állapotban, a környezet, illetve a környéken élők lehető legkisebb zavarása nélkül égethető el. Az avar és kerti hulladék égetést végző nagyobb mennyiségű avar és kerti hulladék égetési szándéka esetén a szomszédos ingatlanok tulajdonosait / bérlőit, használóit/ tájékoztatni köteles az égetés várható időpontjáról.Az égetés során a helyben / ingatlanon belül, illetve a határoló közterületen / keletkezett avar és kerti hulladék semmisíthető meg.

Avart és kerti hulladékot csak olyan helyen szabad égetni, ahol az égetés a személyi biztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem okoz.A tűz őrzéséről, veszély esetén annak eloltásáról az égetést végző köteles gondoskodni. Az égetést olyan nagykorú, cselekvőképes személy végezheti, aki fizikailag és szellemileg is alkalmas arra, hogy veszély esetén megfelelően tudjon cselekedni.A szabadban tűzet vagy üzemeltetett tüzelő berendezést őrizetlenül hagyni nem szabad. Veszély esetén vagy amennyiben arra már nincs szükség a tűzet azonnal el kell oltani. Az égetés, tüzelő berendezés használatának helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket / oltóvíz, homok…./ készenlétben kell tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható.

Az elégetendő avar és kerti hulladék NEM TARTALMAZHAT KOMMUNÁLIS, illetve IPARI EREDETŰ HULLADÉKOT, valamint egyéb veszélyes anyagot.

Lábon álló tarló égetése, huzalokról műanyag borítás égetése TILOS!

Nagy mennyiségű füstöt termelő anyagot / nedves kerti hulladék / égetni tilos. A füstképződés csökkentése érdekében az avart és kerti hulladékot előzetesen szárítani kell és eltüzelése csak folyamatosan kis adagokban történhet.Az égés gyorsítására légszennyező vagy bűzös segédanyag nem alkalmazható. Az égetés végén meg kell győződni róla, hogy a tűz elhamvadt.

Háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre

vonatkozó szabályok

Az egyedi fűtéssel rendelkező lakóházakban megfelelően karbantartott tüzelőberendezésekben csak az arra a berendezésre engedélyezett tüzelőanyagot szabad égetni

A tüzelőanyag egészségre káros terméket kibocsátó anyagot / műanyagot, gumit, vegyszert, festéket …./, valamint egyéb veszélyes anyagot nem tartalmazhat.

A háztartásban kis mennyiségben keletkező papírhulladék, veszélyesnek nem minősülő fahulladék a háztartási tüzelőberendezésekben külön engedély nélkül elégethető.

Háztartási energiatermelő berendezésekben kizárólag tűzifa, szén, földgáz, PB gáz, fűtőolaj égethető. Szilárd, illetve vegyes tüzelésű berendezést szabadban használni tilos.

Kommunális és ipari hulladék háztartási tüzelőberendezésekben történő égetése tilos

A szabályok be nem tartása esetén kettőszázezer forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.

Kérek mindenkit, hogy a szabályok betartása mellett is törekedjen arra, hogy az avar és kerti hulladék égetése a közvetlen környezetét ne zavarja!

 

Németh Tamás s.k.
    polgármester

   

Polgármesteri köszöntő  

NT polgarmester

Tisztelt Látogató!

Szeretettel köszöntöm Önt Ikrény község hivatalos honlapján.

Bővebben

 

   

Legfrisebb felhívások  

   

banner2

   

Ikrény hírlevél

Tisztelt látogató! Ikrény hírlevélre való feliratkozásához kérem töltse ki az alábbi adatokat.

E-mail*
Név*
CAPTCHA Image
Ellenőrző kód*
   Új ellenőrző kód