Kitüntetettjeink


 

Ikrény község önkormányzatának

26/2003. (III.25.) Kh képviselő-testületi határozata alapján

CZANK VILMOS részére
Ikrény Díszpolgára

kitüntető címet adományozza

Czank Vilmos plébános c. kanonok úr Lébény szülötte, aki 1966-tól mint felszentelt pap szolgálja az Urat. Papi életének állomásai között Ikrény első alkalommal 1966-ban található, amikor mint káplán tevékenykedik. Életére, munkásságára jellemző, hogy a hívek lelki gondozásán túl a közösségi élet tárgyi feltételeinek megteremtésén is fáradhatatlanul dolgozik. Tette ezt akkor is, amikor 1990. december 1-vel újra az ikrényi egyházközség élére került. Munkája eredményeként a község egyházi élete felpezsdült, és megépült a község írott történelmének első temploma. Az a templom, amely 1993. óta lakóközösségünk kovásza, ahol otthonra lel úgy a hívő, mint az oda betérő. Nélküle a templom építése nem valósulhatott volna meg. Településünk szebbé tételéért soha nem sajnálta az áldozatot. Tudásával, tapasztalatával és anyagiakkal községünk gyarapodását szolgálta, és szolgálja napjainkban is. Emberi magatartása, jósága példaként áll előttünk, mert ő vérbeli lelkipásztor, aki TISZTELENDŐ!

Ikrény, 2003. május 6.

 

Gergó András

 

Weller Tamás

polgármester

 

jegyző

 


Ikrény község önkormányzatának

26/2003. (III.25.) Kh képviselő-testületi határozata alapján:

 

FERENCZY TAMÁS részére
Ikrényért Sport díj

kitüntető címet adományozza

Ferenczy Tamás 1965-ben Győrben született. Tanulmányai során tanítói, majd testnevelő tanári oklevelet szerzett. Tudását folyamatosan gyarapítva elvégezte a röplabda edzői szakot. Pedagógusi pályafutását 1989-ben kezdte az Ikrényi Általános Iskolában, ahol testnevelést kezdett tanítani. 1992-től egyre intenzívebben kezdett foglalkozni a tanulói versenysporttal, elsősorban a leány röplabdával. Több évig tartó kemény felkészülés után jöttek az egyre jobb eredmények, köztük országos bajnokságok dobogós helyezései. Tanítványai rajonganak a sportért, és szeretve tisztelik nevelőjüket.Évtizedes önzetlen és szívós munkájával országos ismertséget, elismerést szerzett iskolájának és lakóhelyének, Ikrény községnek.

Ikrény, 2003. május 6.

 

Gergó András

Csáki Lászlóné

polgármester

jegyző

 


Ikrény község önkormányzatának

100/2004. (XI.30.) Kh képviselő-testületi határozata alapján:

 

NÉMETH ZOLTÁN részére
Ikrényért Településfejlesztésért díj


kitüntető címet adományozza

Németh Zoltán 1953-ban Győrben született. A közösségi élet iránti igénye élete velejárója. Több évtizeden át tevékeny részese volt azoknak a közintézményeknek a megépítésében, amelyek alapján elmondhatjuk, Ikrény intézményi ellátottsága jó. Lakóközössége fejlesztésében végzett önzetlen, segítő képviselői munkájával elismerést szerzett lakóhelyének, Ikrény községnek.

Ikrény, 2004. december 8.

 

Gergó András

Csáki Lászlóné

polgármester

jegyző

 


Ikrény község önkormányzatának

101/2004. (XI.30.) Kh képviselő-testületi határozata alapján

 

KOVÁCS ANDRÁS részére
Ikrényért Sportdíj


kitüntető címet adományozza

Kovács András 1952-ben született Győrben. Lakóközösségünknek családalapítását követően 1977-től tagja. A sport iránti elkötelezettségéből adódóan kiemelt figyelmet szentel a helyi labdarúgó élet alakulására. Aktív részese a helyi sportegyesület működési feltételeinek biztosításában. Számára természetes az a folyamatos segítségnyújtás, amellyel labdarúgó csapatainkat támogatja.Évtizedes önzetlen tevékenységével jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy Ikrény községnek elismertséget szerezzen.

 

Ikrény, 2004. december 8.

 

Gergó András

Csáki Lászlóné

polgármester

jegyző

 

 


Ikrény község önkormányzatának

120/2006.(X.25.) Kh.képviselő-testületi határozata alapján

 

 

DR. MOHOS ANTAL részére

Ikrényért Egészségügyi díj


kitüntető címet adományozza

 

dr. Mohos Antal 1940-ben született Siklóson. Tanulmányai befejeztét követően 1967 - 1989 között Ikrény körzetorvosa. 1990-től napjainkig pedig helyettes háziorvosként végzi az ikrényi betegek gyógyítását. Több évtizedes munkája során jelentős szerepet vállalt községünk önálló orvosi körzetének létrehozásában. Alaptermészetéből adódóan szorgalmas, lelkiismeretes munkával végezte a hozzá fordulók testi és olykor lelki bajainak gyógyítását. Magasszintű elméleti tudása tette Őt hivatásában eredményessé. Több évtizedes tevékenységével jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy Ikrény községnek elismertséget szerezzen.

 

Ikrény, 2006. december 22.

 

 

Gergó András

dr. Zakar Gergely

polgármester

jegyző

 


Ikrény község önkormányzatának

73/2006.(VII.24.)Kh.képviselő-testületi határozata alapján

 

PÁROS JÓZSEF PÉTER részére
Ikrényért Kulturális díj


kitüntető címet adományozza

Páros József Péter 1949-ben Győrben született. Matematika-kémia szakos tanár. 1988 óta a helyi iskolában tanít, melynek 1991 óta igazgatója is. Aktív szervező munkájával kiemelkedő szerepet tölt be Ikrény község kulturális életében. Több mint egy évtizede szerkeszti a falu TV műsorát, mellyel hozzájárul a lakosság településünk életét érintő hiteles tájékoztatásához. Ennek érdekében néhány éve médiatanári végzettséget szerzett.Több mint másfél évtizedes kiemelkedő munkájának köszönhetően Ikrény község kulturális életének meghatározó személyiségévé vált.

 

Ikrény, 2006. augusztus 18.

 

 

Gergó András

dr. Zakar Gergely

polgármester

jegyző

   

Ikrény hírlevél

Tisztelt látogató! Ikrény hírlevélre való feliratkozásához kérem töltse ki az alábbi adatokat.

E-mail*
Név*
CAPTCHA Image
Ellenőrző kód*
   Új ellenőrző kód