Cikkek

Tájékoztató a pálinkafőzés szabályairól

Tájékoztató a pálinkafőzés szabályairól

 

 

A jövedéki adóról és jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 5. § (9) bekezdése szerint 2015. január 1-jétől a magánfőző desztillálóberendezésének bejelentésével, a magánfőzésnél az adóbevallással, illetve az adó megfizetésével kapcsolatos adóigazgatási eljárásban a magánszemély lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatóság (tehát a helyi jegyző) jár el.

Magánfőző az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy, aki saját tulajdonú gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat készítésre alkalmas, saját tulajdonú desztillálóberendezéssel rendelkezik.

Magánfőzésnek továbbra is a párlatnak a magánfőző lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlat-előállítás céljára kialakított desztillálóberendezésen a magánfőző által végzett előállítása minősül, de évente legfeljebb 50 liter mennyiségig.

A magánfőző a desztillálóberendezés feletti tulajdonjogot a tulajdonszerzést követő 15 napon belül köteles bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. A bejelentésben meg kell adni a magánfőző nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés időpontját, annak űrtartalmát, tárolásának, használatának helyét.

A bejelentés elmulasztása mulasztási bírság megállapítását vonhatja maga után, míg valótlan adatok megadása jövedéki bírsággal büntetendő.

A bejelentéshez szükséges nyomtatvány igényelhető az Önkormányzati Hivatalban, vagy letölthető a www. ikreny.hu honlapról a „Letölthető dokumentumok” menüpont alól.

 

A magánfőző köteles megőrizni és hatósági ellenőrzéskor bemutatni a desztillálóberendezés feletti jogszerű tulajdonszerzést igazoló iratot.

 

A magánfőző az évente előállítható 50 l párlatmennyiség túllépése esetén a többletmennyiséget haladéktalanul köteles bejelenteni a vámhatóságnak és a vámhatósággal egyeztetett módon gondoskodni a többletmennyiség megsemmisítéséről. A vámhatósági bejelentéshez nyomtatvány szintén igényelhető az önkormányzati adóhatóságtól is.

A magánfőzött párlat kizárólag a magánfőző, családtagjai vagy vendégei által fogyasztható el, feltéve, hogy értékesítésre nem kerül sor. A magánfőzött párlat kizárólag alkoholtermék-adóraktár részére értékesíthető.

A magánfőzésben előállított párlat adója - függetlenül az előállított mennyiségtől - évi 1.000,- Ft, melyet a magánfőző lakóhelye szerinti önkormányzat felé kell a tárgyévet követő év január 15-ig megfizetni.

Ha a magánfőző nem állított elő tárgyévben magánfőzött párlatot, akkor nem keletkezik tárgyévre vonatkozóan adóbevallási kötelezettsége.

                Komjáti János s.k.

            jegyző

   

Ikrény hírlevél

Tisztelt látogató! Ikrény hírlevélre való feliratkozásához kérem töltse ki az alábbi adatokat.

E-mail*
Név*
CAPTCHA Image
Ellenőrző kód*
   Új ellenőrző kód