Hírek

Adóval (egyenlegértesítővel) kapcsolatban felmerülhető problémák

Tisztelt Lakosság!

2018. január 1-jétől hivatalunknál központi döntés alapján új adóprogram került bevezetésre. A program fejlesztése jelenleg is folyamatban van, ezért működése még nem felel meg teljesen az elvárásoknak, nem zökkenőmentes az ügyintézés. Sajnálattal tapasztaltuk, hogy a most kiküldött egyenlegértesítők egy részét sem megfelelően állította elő a program, ami azt jelenti, hogy egyes értesítőkben nem szerepel az adózóhoz tartozó minden adótárgy.

Kérjük Önöket, ha eltérést tapasztalnak, forduljanak Adóhatóságunkhoz ügyfélfogadási időben szerdánként 08.00-12.00 óráig és 13.00 órától 18.00 óráig, valamint pénteken 08.00 órától 12.00 óráig vagy a 96/542-050-es telefonszámon. Bármilyen kérdés esetén Asztalos-Rácz Szilvia kolléganő nyújt felvilágosítást.

Az okozott kellemetlenségért szíves elnézésüket kérjük.

Abdai Közös Önkormányzati Hivatal Adóhatósága

                                                                                                                

Papírgyűjtés

papírgyűjtés

Tájékoztatás a téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos egyszeri támogatásról

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom Önöket, hogy a Kormány a 1364/2018. (VII. 27.) számú határozatában rendelkezett a téli rezsicsökkentés keretében támogatásban még nem részesült háztartások részére egyszeri természetbeni támogatás nyújtásáról.

A végrehajtást a Kormány az önkormányzatok útján kívánja megoldani. Amennyiben az Önök háztartása a támogatást igénybe kívánja venni, az adatlapot szíveskedjenek kitöltve visszajuttatni hivatalunknak (9141 Ikrény, Győri u. 66.) legkésőbb 2018. október 15-ig. A határidő elmulasztása jogvesztő. Kérjük, hogy az ügyintézés megkönnyítése és az esetleges hiánypótlások érdekében a végső határidő előtt szíveskedjenek leadni az igénylő lapot.

Az igénybejelentőn rögzíteni kell az igényelt fűtőanyag fajtáját, amely később nem módosítható. Háztartásonként csak egy igénybejelentő lap nyújtható be és az igénylő személynek az adott háztartás a bejelentett lakóhelye vagy tartózkodási helye kell, hogy legyen.

Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás, amely a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben már részesült, azaz az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő lakossági földgázfogyasztók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 37/2018. (III.8.) Korm. rendelet szerinti fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő juttatásban részesült lakossági fogyasztó vagy fogyasztói közösség, illetve a fűtési célú távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági felhasználók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 39/2018. (III.12.) Korm. rendelet szerinti, a téli fogyasztási időszakban bekövetkező fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő árkompenzáció jóváírásban részesült, távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági fogyasztó. A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.

Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy mindenki büntetőjogi felelőssége tudatában tegye meg nyilatkozatát, tekintettel arra, hogy a 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat alapján a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság adminisztratív vizsgálatot folytat le az igénybejelentésekkel kapcsolatban. Amennyiben a vizsgálat eredményeként valószínűsíthető, hogy az igénybejelentő már korábban részesült a 12.000,- Ft összegű juttatásban a gáz- vagy távhőszolgáltató által, rosszhiszeműen járt el, az önkormányzat szabálysértési, vagy – minősítő körülmény fennállása esetén – büntetőeljárást kezdeményez.

Jelenleg tehát csak az igények felmérése történik meg fenti határidőig, a támogatás tényleges nyújtásáról a későbbiekben adunk tájékoztatást a Kormány által hozott döntések alapján.

További kérdés esetén állunk szíves rendelkezésükre ügyfélfogadási időben személyesen vagy a 96/542-050-es telefonszámon.

Az igénybejelentő nyilatkozat ide kattintva érhető el.

Az adatkezelési tájékoztató ide kattintva érhető el.

Komjáti János jegyző

Tájékoztató

Tisztelt Ikrényi Lakosok!

A Győri út és a Külső Győri úton található kereszteződésben az útburkolat fellazult, ezért kérek mindenkit, hogy ezen a részen körültekintően közlekedjenek.
A hibát az út üzemeltetőjének, a Közútnak bejelentettük, a Közúttal való egyeztetés után a lehető legrövidebb időn belül sor kerül a javításra.

Egyúttal tájékoztatom Önöket, hogy a képviselő-testület döntése alapján a Külső Győri út végétől a vasúti rakodóig beterveztük a költségvetésbe az út újbóli aszfaltozását. A pénzt a munkálatokra elkülönítettük, a kivitelező ígéretet tett arra, hogy a kapacitásától függően még az idei évben elvégzi a munkálatokat.

Üdvözlettel:

Németh Tamás
polgármester

   

Ikrény hírlevél

Tisztelt látogató! Ikrény hírlevélre való feliratkozásához kérem töltse ki az alábbi adatokat.

E-mail*
Név*
CAPTCHA Image
Ellenőrző kód*
   Új ellenőrző kód