Tisztelt Sülők!

A koronavírus terjedése okán kihirdetett veszélyhelyzet miatt a 2020/2021-es nevelési évre történő óvodai beiratkozások során a köznevelésért felelős miniszter javaslata alapján járunk el.

Kérjük a szülőket, hogy 2020. április 21-ig az „Óvodai jelentkezési lap”-ot kitöltve, aláírva, beszkennelve vagy lefotózva az óvoda email címére Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. küldjék el, illetve a nyomtatványt Ikrény Község Önkormányzata postaládájába (9141 Ikrény, Győri út 66. – bejárati ajtó mellett található) is bedobhatják.

Az Óvodai jelentkezési lap letölthető ide kattintva, valamint az Óvoda bejáratánál is (9141 Ikrény, Széchenyi utca 15.) kihelyezésre került.

Hivatalból felvesszük az óvoda körzetébe tartozó azon gyermeket is, akik óvodakötelesek és a szülő nem jelezte a gyermek beíratását, akivel kapcsolatosan nem érkezett jelzés arról, hogy más óvoda felvette. A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelési napján kerül majd sor.

Az óvodai felvétel eljárásával kapcsolatosan tájékoztatom Önöket arról, hogy elsődleges célunk, hogy valamennyi beiratkozott gyermek számára biztosítani tudjuk az óvodai elhelyezést.

Az óvodai nevelés a gyermek 2,5 éves korától kezdődhet, és az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig tart. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) kimondja, hogy a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

A hatályos jogszabályi rendelkezések alapján a szülők – legkésőbb a tárgyév május 25-éig benyújtott – kérelemben kérelmezhetik a területileg illetékes járási hivatalnál gyermekük óvodakezdésének halasztását. A járási hivatal a szülői kérelem alapján, a gyermek jogos érdekeit szem előtt tartva felmentheti a gyermeket az óvodai foglalkozáson történő részvétel alól annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, ha ezt a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

Ha az óvodaköteles gyermek családjával éppen külföldön él, ezt a tényt az Oktatási Hivatal részére be kell jelenteni. A bejelentéshez használható űrlap elérhető az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) a Köznevelés menüpont Külföldi távozás bejelentése pontjából vagy a https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese oldalról közvetlenül. A bejelentőlap elektronikus kitöltését követően a kérelmet aláírva a következő postacímre kell megküldeni: Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztály, 1363 Budapest, Pf. 19.

Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt.

A 2,5 éves gyermekek csak abban az esetben vehetők fel, amennyiben már minden 3 éves és annál idősebb, a körzetben lakóhellyel, vagy annak hiányában tartózkodási hellyel rendelkező gyermek óvodai elhelyezése megtörtént.

A jelentkezést követően a gyermekek felvételéről az adott intézmény vezetője döntést hoz.

Az óvodavezető a felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését és az esetleges kérelem elutasítására vonatkozó döntését írásban közli a szülővel, legkésőbb 2020. április 30-ig.    

Ikrény, 2020.április 01.                                                          

Farkasné Kovács Andrea
tagóvoda vezető