Kedves Ikrényiek!

Szeretném tájékoztatni Önöket a településünket is érintő kormányzati döntésről és az elmúlt hetek munkájáról.

A 152/2020. (IV.27.) Korm. rendelet értelmében azon óvodákban, ahol a polgármester rendkívüli szünetet rendelt el 2020. április 30-tól (szülő vagy más törvényes képviselő igénye esetén) kötelező a gyermekfelügyeletet biztosítani. Önkormányzatunk 2020. március 16. napjától lehetőséget biztosított az ikrényi intézményben a gyermekfelügyeletre (http://ikreny.hu/kor…/262-ugyelet-az-ovodaban-2020-03-16-tol). A tagóvoda-vezető tájékoztatása alapján erre az elmúlt időszakban nem merült fel szülői igény. Amennyiben szeretnék gyermekük napközbeni felügyeletét intézményi keretek között megoldani, kérjük, hogy azt a tagóvoda-vezető felé jelezzék a +3620/240-3744 telefonszámon.

Hivatalunk az elmúlt időszakban is folyamatosan működött, megfelelt a jelentési kötelezettségeinek, kiszolgálta a lakossági igényeket, irányította a közmunka programot. Az ügyintézőkkel történő kapcsolattartás továbbra is telefonon és elektronikus úton lehetséges. (elérhetőségek: http://ikreny.hu/kapcsolat)

Településünkön az elmúlt időszakban is folytak a parkgondozási és a karbantartási munkák. Közmunkaprogram keretében folyamatosan gondozzuk a zöldterületeket. Az óvodában a dajkák, az iskolában pedig a technikai személyzet lefestette az udvari játékokat. Az eszközök festéséhez szükséges anyagot és kellékeket az önkormányzat biztosította.

A koronavírus járvány következtében hozott 2020. március 24. napjától életbe lépő szabályozásunk értelmében a településünk edzőparkja, játszóterei és sportpályája lezárásra kerültek (http://ikreny.hu/korabb…/269-jatszoterek-sportpalya-lezarasa).
A holnapi naptól (2020. május 05.) az országosan érvényben lévő óvintézkedések betartása mellett engedélyezem a futókör használatát.

Németh Tamás
polgármester