TÁJÉKOZTATÓ

az engedély nélkül fúrt vagy ásott kutak engedélyeztetéséről

Az előző tájékoztatásunk óta az Országgyűlés ismét módosította a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) azon szakaszát,

melyben az engedély nélkül fúrt vagy ásott kutak engedélyeztetése kapcsán megállapított határidőről rendelkezett. Ezen módosítást az egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő módosításáról szóló 2020. évi XXXI. törvény 20.§-a tartalmazza, mely 2020. május 28-án került kihirdetésre. A módosítás értelmében:

Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki az egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő módosításáról szóló 2020. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Vgtv.mód3.) hatálybalépését megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2023. december 31-ig kérelmezi.”

Az eljárási- és végrehajtási részletszabályok várhatóan a következő időszakban kerülnek elfogadásra.

Kérem a tájékoztatás szíves tudomásul vételét.

Abda, 2020. június 8.

Komjáti János
jegyző