Tisztelt Lakosság!

 

Folyamatos problémát jelent a településen a kerti hulladék égetése, mely bár szabályozott keretekkel rendelkezik, sajnos sokan nem tartják be a rendelkezéseket.

Tájékoztatom Önöket, hogy a tűzgyújtásra az Országos Tűzvédelmi Szabályzat rendelkezései az irányadók, amely szerint külön jogszabályi felhatalmazás nélkül a tűzgyújtás és égetés tilos. A jogszabályok azonban lehetőséget biztosítanak a helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek arra, hogy a kerti hulladék égetését önkormányzati rendeletben szabályozzák. Tekintettel arra, hogy faluhelyen sokszor keletkezik olyan növénymaradvány, amelynek más módon való hasznosítása nem lehetséges, így a képviselő-testület Ikrény esetében is megalkotta a helyi viszonyokra szabott rendelkezéseket az avar és kerti hulladék nyílt téri égetése, valamint a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezés helyi szabályairól szóló 15/2011. (IX. 25.) önkormányzati rendeletében.

 

A hatályos rendelet alapján

az avar és kerti hulladék égetése kizárólag szerdai és szombati napokon

9.00 és 17.00 óra között megengedett.

 

Tilos az avar és kerti hulladék égetése

     a./  ünnepnapokon,

     b./  egészségügyi és gyermekintézmények, szociális és kulturális intézmények,

           sportlétesítmények, hivatalok 100 méteres körzetében az intézmények működésének

           ideje alatt,

     c./  erősen ködös párás, szeles időben,

     d./  hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom idején,

     e./  közterületen,

     f./  füstköd riadó elrendelésének teljes időtartama alatt.

 

Az önkormányzati rendelet alkalmazása szempontjából:

-          avarnak és kerti hulladéknak minősül a fák és cserjék lehullott, elszáradt lombja,

-          kerti hulladéknak minden növényi maradvány /fű, gyom, gally, levél, kaszálék, nyesedék, gyökérmaradvány, elszáradt növény, gyümölcs, egyéb növényi maradvány/.

 

Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a fenti szabályok betartásával kizárólag kerti hulladék égetésére nyílik lehetőség, amelynek fogalmát az önkormányzat rendelete egyértelműen meghatározza.

Az égetendő kerti hulladék tehát nem tartalmazhat települési, egyéb háztartási vagy ipari eredetű hulladékot, építési törmeléket, például műanyagot, gumit, bontási tevékenységből származó fahulladékot, vegyszert, festéket, textíliát vagy ezek maradékait.

Hulladékok vagy használt cikkek, például műanyag vagy ruhanemű égetése háztartási tüzelőberendezésben is tilos!

Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt és az esetleges parázslás, izzás megszüntetéséről gondoskodni kell.

Az avar és kerti hulladék a tűzvédelmi előírások szigorú betartása mellett, csak felügyelettel, száraz állapotban, a környezet, illetve a környéken élők lehető legkisebb zavarása nélkül égethető el.

Az egyre több panasz miatt szigorúbban fogunk fellépni a továbbiakban a szabályokat be nem tartó személyekkel szemben Az önkormányzati rendeletben foglaltak megsértése esetében közigazgatási bírság kiszabásáról intézkedünk, melynek összege 200.000 Ft is lehet.

Nyomatékosan kérem ezért a T. Lakosságot, hogy szíveskedjenek az önkormányzati rendeletben foglaltakat betartani a kerti hulladék égetése során, hogy a környezetükben élőket szükségtelenül ne zavarják.

 

Ikrény, 2020. július 22.

dr. Dukkon Eszter s.k.
aljegyző