Tisztelt Lakosság!

A mai napon a vírushelyzet kapcsán újabb védelmi intézkedések léptek életbe a Kormány 2020. szeptember 18-ai döntése értelmében, melynek részletszabályai a Magyar Közlöny 207. számában jelentek meg.

Az alábbiak szerint tájékoztatom Önöket a Kormányrendeletben foglaltakról:

A hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenki köteles orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot viselni a tömegközlekedési eszközön, a vendéglátó üzletekben történő vásárláskor és az üzletben történő munkavégzés során, a bevásárlóközpont területén, a színház, a mozi, a muzeális és könyvtári-, valamint a levéltári intézmények területén, a közösségi színtereken, egészségügyi- és szociális intézményekben, a közigazgatási szervnél és a postán ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben, valamint minden egyéb olyan helyiségben, amelyben ügyintézés céljából ügyfélfogadás zajlik . A maszkot oly módon kell viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.

Ezen intézmények területén a maszkviselés szabályainak megsértése szankciót von maga után, melynek során az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal, a kereskedelmi hatóság illetve a rendőrség jár el.

Kérem, hogy Ikrény Község Önkormányzata, a Könyvtár, az Egészségház, a Posta, a Sportcsarnok és egyéb üzletek látogatásakor ezt tartsák be!

A tömegközlekedési eszközön maszk nélkül utazó vagy a maszkot nem a meghatározott módon viselő személyekkel szemben az üzemeltető jár el. Ha az utas a felszólítást követően sem tartja be a szabályokat, a tömegközlekedési eszköz vezetője az utazásból kizárhatja, szabálysértési eljárást kezdeményezhet, illetve gondoskodik a leszállításáról.

 

 

A zenés, táncos rendezvények megtartására és a vendéglátó üzletek nyitva tartására vonatkozó rendelkezések

 

Szintén a mai napon lép életbe, hogy a zárt helyen vagy a nem zárt helyen tartott, zenés, táncos rendezvény – függetlenül annak nyilvános vagy nem nyilvános, valamint alkalmi vagy rendszeres jellegétől – abban az esetben tartható meg, ha a rendezvény helyszínén a jelenlévők létszáma – beleértve az ott foglalkoztatott személyeket – egy időben nem haladja meg az 500 főt.

A rendezvény helyszínén – az ott foglalkoztatottak kivételével – 23.00 óra után 06.00 óráig tilos tartózkodni. (Ez vonatkozik az esküvőkre is.)

A vendéglátó üzletben 23.00 óra után 06.00 óráig az ott foglalkoztatottak kivételével tilos tartózkodni. Ez utóbbi alól kivételt jelent, hogy az élelmiszer elvitelre történő megrendelése és átvétele, valamint a vételár megfizetése céljából és időtartamára megengedett a tartózkodás.

 

Testhőmérséklet-mérés az Iskolákban és óvodákban

 

Október 1-jétől az óvodákba, iskolába, szakképző intézményekbe az ott dolgozók és a tanulók csak testhőmérséklet mérés után léphetnek be, ha a testhőmérsékletük nem haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket. Lázas gyermeket azonnal el kell különíteni és a szülőt értesíteni. Az intézménybe történő érkezéskor mindenki köteles magát a testhőmérséklet ellenőrzésnek alávetni.

Az intézmény területére az ott foglalkoztatott személyen, az ott szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző személyen, a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkezőn, a gyermeken, illetve a tanulón és a gyermeket, illetve a tanulót kísérő nagykorú személyen kívül más személy nem léphet be.

Ha a gyermeket, illetve a tanulót az intézménybe kísérő vagy onnan hazakísérő egy fő nagykorú személy a maszkot szabályosan viseli, az intézmény területére a testhőmérséklet-mérési pontig beléphet.

Kérem a tisztelt Lakosságot ezen szabályok fokozott betartására!

Ikrény, 2020. szeptember 21.

Németh Tamás s.k.
polgármester