Rábca Menti Szociális Szolgáltató Ház                          

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Rábca Menti Szociális Szolgáltató Ház

család és gyermekjóléti szolgáltatást ellátó családsegítő munkatárs

munkakör betöltésére.

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony               

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9151 Abda, Szent István utca 20.

Győr-Moson-Sopron megye, 9152 Börcs, Erzsébet tér 4.

Győr-Moson-Sopron megye, 9141 Ikrény, Vasútsor utca 6.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. törvény., a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint a végrehajtására kiadott jogszabályban megfogalmazott feladatok végrehajtása a Társulási Tanács elnöke által meghatározottak szerint.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

• -        Főiskola, 15/1998. (IV.30.) Nm rendelet képesítési szabályai szerint,

•  -       Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•   -      B kategóriás jogosítvány,

•    -     magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•      -   Megpályázott területen eltöltött - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•  -       Szakmai önéletrajz, végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata

•   -      Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati elbírálással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a teljes pályázati anyagot megismerhetik

•    -     3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 10.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Komjáti János jegyző nyújt, a 96/553-233 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Rábca Menti Szociális Szolgáltató Ház címére történő megküldésével (9151 Abda, Szent István utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: A/3413-1/2020. , valamint a munkakör megnevezését: család és gyermekjóléti szolgáltatást ellátó családsegítő munkatárs. [MB1]

vagy

•         Elektronikus úton Komjáti János jegyző részére a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül

•         Személyesen: Komjáti János jegyző, Győr-Moson-Sopron megye, 9151 Abda, Szent István utca 3.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Tartalmi és formai szempontból megfelelő pályázatok közül a 3 legjobb kiválasztása, majd személyes meghallgatásukat követően döntés.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. november 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.abda.hu - 2020. október 26.

•         www.borcs.hu - 2020. október 26.

•         www.ikreny.hu - 2020. október 26.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. Alkalmazása esetén 6 hónap próbaidőt köt ki.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.abda.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. október 26.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.