Köszönjük Vilmos Atya

Éppen 30 esztendeje annak, hogy 1990. december 1.-jétől Czank Vilmos abdai plébános átvette az ikrényi egyházközség irányítását. Sorsfordító dátum ez az egyházközség életében, hiszen amíg addig csak a beszélgetések szintjéig jutott el a templomépítés kérdése, az Ő megjelenésével egy csapásra felgyorsultak az események.

Megjelenése felpezsdítette az addigi próbálkozásokat, amelyek egy új templom építését szorgalmazták. A magyar rendszerváltozás küszöbét éppen hogy csak átléptük, amikor még nem volt állami támogatás, csak a hívek, az egyházmegye és a helyi önkormányzatra támaszkodhatott, de Ő teljes energiáját belevetette az ikrényi katolikus hívek tervének megvalósításába.

Újjászervezte az egyházközségi képviselőtestületet, létrehozta a közösség az Ikrényi Templomért Alapítványt, és hamarosan elkezdődhetett a régen áhított ügy megvalósítása.

Két év kemény munkája meghozta a gyümölcsét, azt, hogy a Szent Kereszt Felmagasztalása titulust viselő templomot 1993 szeptemberében a Püspök Úr felszentelte. Ennek az eseménynek az elérkezéséhez Czank Vilmos atya szervezőkészségével, kapcsolatainak felhasználásával és nem utolsó sorban kétkezi munkájával járult hozzá.

A három község, Abda, Börcs és Ikrény szolgálatának ellátása közepette is volt ideje, energiája és anyagi áldozata arra, hogy két év alatt felépüljön Ikrény község első temploma.

Rengeteg munkanapot töltött el munkásruhában a templom építése során, miközben természetesen eleget tett hivatásának mindhárom településen.

Alakját, papi munkáját azonban nemcsak az emlékezet és a Róla megjelent könyv őrzi majd az utókor számára, hanem az ikrényi templom falán függő márványtábla is jelzi:

„Ezen templom épült 1992-93-ban, Dr Pápai Lajos megyéspüspöksége idején, adományokból és az ikrényi hívek támogatásával, Czank Vilmos plébános közreműködésével.”

Templomépítő tevékenységéért Címzetes kanonoki címet kapott a felszentelés napján.

Úgy érzem, megérdemli, hogy az évfordulón megálljunk egy percre, és elmondjunk Érte egy imát.

 

Kocsis-Katona Imre