Kedves Ikrényiek!

 

Az év utolsó napján akarva akaratlanul visszatekintünk a mögöttünk álló 12 hónap örömeire, eseményeire, küzdelmeire. Hatványozottan igaz ez a 2020-as évre, hiszen a világ szokványos rendjét, társadalmi kapcsolatait felborító koronavírus járvány olyan helyzet elé állította az emberiséget, így kis közösségünket is, amelyre az elmúlt 75 évben nem volt példa.

Ezért engedjék meg, hogy néhány szóban beszámoljak az idei évben a településünket érintő történésekről és az önkormányzat 2021. évi várható lehetőségeiről és terveiről.

A januárban elfogadott költségvetés az előző évekhez hasonlóan biztosította a település, az intézmények és civil szervezeteink biztos működését, betervezett fejlesztéseink fedezetét. Sajnos márciusban már látható volt, hogy a lezárások miatt a sportcsarnok kieső bevétele és az átengedett gépjárműadó súlyos terheket ró önkormányzatunkra, így a fejlesztési beruházásokat elvetettük és csökkentettük a kiadási költségeinket. Már ekkor elkezdődött a 2021. év költségvetésének tervezése a lehetséges hiányok tükrében.

Örömteli hogy a költségvetési nehézségek ellenére a pályázatokon elnyert fejlesztési lehetőségeink messze túlszárnyalták az előző évek nyertes pályázatainak az összegét.

Megvalósult a Magyar Falu Program keretében a Széchenyi utca útburkolatának az újraaszfaltozása 29 000 000 Ft-, és új óvodai játékok beszerzése 4 996 180 Ft értékben.

A települési parkgondozás eszközparkja is bővült szintén a Magyar Falu Program nyújtotta nyertes pályázatnak köszönhetően.

Önkormányzati önerőből, közmunka keretében egy helyi vállalkozó segítségével, elbontottuk majd újraépítettük a Vasútsor utca elején lévő 80 m nagyon rossz állapotban lévő járdaszakaszt.

Bár a jövő évi költségvetés szigorú gazdálkodás mellett is csak a működési költségeinket fedezi az idei év elnyert pályázati lehetőségei sok munkát és komoly fejlesztéseket jelentenek Ikrény számára.

Az évtizedes problémát jelentő József Attila utcai csapadékvíz elvezetés megoldására 104 000 000 Ft 100% támogatást ítéltek meg a Terület és Településfejlesztési Operatív Program kertén belül. A projekt tartalmazza a belterületi árokrendszer és a kijelölt bejárók felújításán túl a külterületi elvezető rendszer kiépítését és felújítását.

Szintén a Magyar Falu Program keretében támogatásban részesültünk, amelynek keretében megvalósul a temető kavicsos sétányainak a felújítása, új urnafalak kerülnek kihelyezésre a hozzájuk vezető sétány kialakításával együtt.

Örömteli, hogy a tíz évvel ezelőtt megkezdett járdafelújítási törekvéseinket a Belügyminisztérium 19 540 998 Ft összeggel támogatja. A megvalósításhoz még 3 448 410 Ft önkormányzati önerő szükséges. A beruházás 1600 m hosszú járdaszakasz felújítását teszi lehetővé.

Megvalósult településünkön a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés. Ennek eredményeképpen sikerült felszámolni a szelektív szigetek környékén kialakult, illegálisan elhelyezett hulladékok által kialakult helyzetet. Virágosítottunk a falu különböző pontjain és fotópályázatot hirdettünk, melynek képeiből elkészült a település 2021. évi naptára, és az idei évben készítettük el az új óvoda kerítését is...

A fent leírtak tükrében látható, hogy egy munkás év áll mögöttünk és áll előttünk!

Az anyagi javak megteremtésén túl viszont fontos feladatunk, hogy a járvány mielőbbi korlátok közé szorításával, komoly figyelmet szenteljünk a civil és közösségi életünknek is, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan a munkás hétköznapokon túl együtt élhessük meg a rendezvényeinket és ünnepeinket.

Köszönetet szeretnék mondani a falugondnokainknak (László Ferencnek és Futó Imrének), akik egész évben karbantartották intézményeinket és a közmunkaprogram résztvevőivel gondozták és széppé tették településünk közterületeit.

Köszönetet szeretnék mondani az önkormányzati hivatal dolgozóinak az egész évben nyújtott munkájukért.

Kedves Ikrényiek!

Kívánok mindenkinek Boldog Új Évet

reményt, kitartást és jó egészséget a 2021-es évre!

Németh Tamás
polgármester

 

 KÉPEK