Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy a szelektív gyűjtőedény ürítése minden hónap 2. csütörtökjén valósul meg a településen.

Az első ürítés időpontja: 2021. január 14. (csütörtök)

Kérjük Önöket, hogy a megjelölt időpontban este 7 óráig járatútvonalra és jól látható helyre tegyék ki a sárga fedelű tárolóedényeket.

Ikrény Község Önkormányzata