M E G H Í V Ó

 

Ikrény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2021. november 17-én (szerdán) 18.00 órai kezdettel

az ikrényi sportcsarnok IKER Czank Vilmos Dísztermében

tartandó rendes ülésére

 

Beszámoló a két ülés közötti eseményekről

Előadó: Németh Tamás polgármester

 

 

Napirend

 

1)   Előirányzatok átcsoportosítása a 2021. évi költségvetési rendeletben, költségvetési rendelet módosítása (írásos előterjesztés)

Előadó: Németh Tamás polgármester

 

2)   Tájékoztató az önkormányzat 2021. évi költségvetése háromnegyed éves teljesítéséről (írásos előterjesztés)

Előadó: Németh Tamás polgármester

 

3)   Beszámoló az önkormányzati bizottság működéséről, az átruházott hatáskörök gyakorlásáról (szóbeli előterjesztés)

Előadó: bizottsági elnök

 

4)   Az önkormányzat és szervei 2022. évi belső ellenőrzési ütemterve megalkotása (írásos előterjesztés)

Előadó: dr. Dukkon Eszter jegyző

 

5)   Vasútsor utcai problémás ingatlan ügye (szóbeli előterjesztés)

Előadó: dr. Dukkon Eszter jegyző

 

Kérdések, interpellációk, egyéb

 

 

 

Zárt ülés keretében:

 

1) Bursa Hungarica Ösztöndíjprogramra benyújtott pályázatok elbírálása (szóbeli előterjesztés)

Előadó: dr. Dukkon Eszter jegyző

Ikrény, 2021. november 12.

 

 

Németh Tamás s.k.

polgármester