M E G H Í V Ó

 

 

Ikrény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2021. december 08-án (szerdán) 18.00 órai kezdettel

az ikrényi sportcsarnok IKER Czank Vilmos Dísztermében

tartandó rendes ülésére

 

 

 

Beszámoló a két ülés közötti eseményekről

Előadó: Németh Tamás polgármester

 

Napirend

1)   Az önkormányzat 2022. évi munkaterve megalkotása (írásos előterjesztés)

Előadó: dr. Dukkon Eszter jegyző

 

2) Ikrény község 2022. évi rendezvény naptára megalkotása (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Németh Tamás polgármester

 

3) Étkezési térítési díjak meghatározása (szóbeli előterjesztés)

Előadó: dr. Dukkon Eszter jegyző

 

4) Vasútsor utcai problémás ingatlan ügye (szóbeli előterjesztés)

Előadó: dr. Dukkon Eszter jegyző

 

Kérdések, interpellációk, egyéb

 

Németh Tamás s.k. polgármester