Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testületének
42/2013. (V.14.) számú határozata alapján

 

Bognár Szilárd

részére

 

Ikrényért Kulturális díj

kitüntető címet adományozza.

 

Másfél évtizedes kitartó, önzetlen munkájával hozzájárult településünk közösségi rendezvényeinek színvonalas lebonyolításához.

Ikrény, 2013. május 14.

 

                                                           Németh Tamás                                                                                                         Komjáti János
                                                            polgármester                                                                                                                 jegyző