Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testületének
39/2015. (IV.8.) számú határozata alapján

 

Dr. Bikfalvi István

címzetes főorvos

részére

 

Ikrényért Egészségügyi díj
kitüntető címet adományozza.

 

Két  évtizedes áldozatos, önzetlen munkájával hozzájárult településünk lakosságának gyógyításához és egészségének megőrzéséhez.

 

Született Kolozsváron, 1955. 11. 8-án. Egy kolozsvári gimnáziumban érettségizett 1978-ban. Ugyanebben az évben felvették a Kolozsvári orvosi egyetemre, ahol 1984-ben általános orvosi diplomát szerzett. 1984-87-ig gyakornokként dolgozott egy ÉK-Romániai tisztán román lakta kisvárosban, Brodinában. 1987 novemberétől körzeti orvos lett ugyanezen a településen.  1988-ban versenyvizsgával a Kolozs megyei Tordaharasztosra került, ahol szintén körzeti orvosként dolgozott 1991 júliusáig. Ekkor települt át Magyarországra családjával. 1981-ben házasodott, 1982-ben és 1988-ban születtek a fiai, akik már önálló életet kezdtek. A nagyobbik fiú logisztikai vezetőként dolgozik Gönyűn, a kisebbik pedig egy kereskedelmi rádiónál szerkesztőként dolgozik a fővárosban. Felesége szintén Kolozsvárról származik, jelenleg könyvelőként dolgozik. 1991. augusztus 17-én települtek Magyarországra, Győrbe, ahol felesége rokona biztosított lakhatást a részükre. A Győri Mentőállomáson kivonuló orvosként dolgozott 1991. szeptember 1-jétől. 1994-ben oxyológiai – sürgősségi szakvizsgát szerzett. A Népjóléti Közlönyben jelent meg a pályázat az ikrényi háziorvosi állásra: 13-an jelentkeztek ekkor. A bizottságban benne volt Hídvégi Tibor főorvos, Oláh Attila főorvos, ÁNTSZ főorvosa Pék József. Az egyik kérdés az volt, hogy miért szeretne Ikrényben orvos lenni? Azt válaszolta: „Mert megtetszett ez a kis település, egyéb magyarországi kötődésem nincs, és ha megválasztanak, és ha meg lesznek velem elégedve, akkor a nyugdíjas éveimet is itt töltöm, és itt temetnek el az ikrényi temetőben.” Elavult rendelőnek alig nevezhető helyiségben történt a betegellátás eleinte, az Inícia Győri úti épületében. Miután az idősek klubja megszűnt, átköltözött a rendelő egy Vasútsori helyiségbe 2002-ig, ami a betegellátás színvonalát javította. Jó összefogással, sok közmunkával, az ikrényi lakosok maximális összefogásával felépítették az új rendelőt. 2002. szeptember 15-től az új épületben történik a betegellátás. Akik kisbabák voltak, azok már leérettségiztek, van olyan utca, amelynek lakosainak 60%-a az elmúlt 20 év alatt kicserélődött. Voltak kellemes pillanatok, sikerélmények, kudarcok, gyermekhalál, fiatal értelmetlen halál. A rendelő személyzetével együtt legjobb tudásuk szerint megpróbálták a lakosságot ellátni és egészségük megőrzésében és javításában segíteni. Örömteli, hogy város közelében lévő település Ikrény, sok fiatalt ide vonzott, a demográfiai adatai nagyon jók, a munkanélküliség elenyésző, ami nagyban hozzájárul az egészségügyi színvonal jó szinten tartásához. A mindenkori önkormányzattal, testülettel mindig korrekt és fair kapcsolata volt, amely mindkét oldalnak jóváírható. A család beilleszkedett a település életébe, a fiai is nagyon szerettek itt, fociztak is a helyi csapatban. Ikife-ben aktívan részt vettek, szervezték az ifjúsági életet. 1997-ben megvette az önkormányzattól a szolgálati lakást, amely komoly felújításra szorult, és 2002-ben átépítették az ingatlant, ami az ikrényi életüket komfortossá tette. 1998-2002 volt képviselő-testületi tag. A gyerek- és ifjúsági futballcsapat életben tartásáért több éven keresztül küzdött. 2002-ig tevékenyen, aktívan részt vett a falu rendezvényeinek – legyen az kulturális-, sportrendezvény- vagy egy falunap - lebonyolításában. Ketten élnek most már feleségével és három kutyájukkal, a gyerekek kirepültek.

 

Ikrény, 2015. április 08.

 

                                                          Németh Tamás                                                                                                           Komjáti János
                                                            polgármester                                                                                                                 jegyző