Ikrény község önkormányzatának

26/2003. (III.25.) Kh képviselő-testületi határozata alapján

 

CZANK VILMOS részére
Ikrény Díszpolgára

kitüntető címet adományozza

 

Czank Vilmos plébános c. kanonok úr Lébény szülötte, aki 1966-tól mint felszentelt pap szolgálja az Urat. Papi életének állomásai között Ikrény első alkalommal 1966-ban található, amikor mint káplán tevékenykedik. Életére, munkásságára jellemző, hogy a hívek lelki gondozásán túl a közösségi élet tárgyi feltételeinek megteremtésén is fáradhatatlanul dolgozik. Tette ezt akkor is, amikor 1990. december 1-vel újra az ikrényi egyházközség élére került. Munkája eredményeként a község egyházi élete felpezsdült, és megépült a község írott történelmének első temploma. Az a templom, amely 1993. óta lakóközösségünk kovásza, ahol otthonra lel úgy a hívő, mint az oda betérő. Nélküle a templom építése nem valósulhatott volna meg. Településünk szebbé tételéért soha nem sajnálta az áldozatot. Tudásával, tapasztalatával és anyagiakkal községünk gyarapodását szolgálta, és szolgálja napjainkban is. Emberi magatartása, jósága példaként áll előttünk, mert ő vérbeli lelkipásztor, aki TISZTELENDŐ!

Ikrény, 2003. május 6.

                                                            Gergó András                                                                                                       Weller Tamás
                                                            polgármester                                                                                                            jegyző