Ikrény község önkormányzatának

100/2004. (XI.30.) Kh képviselő-testületi határozata alapján:

 

NÉMETH ZOLTÁN részére
Ikrényért Településfejlesztésért díj


kitüntető címet adományozza

Németh Zoltán 1953-ban Győrben született. A közösségi élet iránti igénye élete velejárója. Több évtizeden át tevékeny részese volt azoknak a közintézményeknek a megépítésében, amelyek alapján elmondhatjuk, Ikrény intézményi ellátottsága jó. Lakóközössége fejlesztésében végzett önzetlen, segítő képviselői munkájával elismerést szerzett lakóhelyének, Ikrény községnek.

Ikrény, 2004. december 8.

                                                           Gergó András                                                                                                           Csáki Lászlóné
                                                            polgármester                                                                                                                 jegyző