Üdvözöljük Ikrény Község honlapján! Üdvözöljük Ikrény Község honlapján! Üdvözöljük Ikrény Község honlapján! Üdvözöljük Ikrény Község honlapján! Üdvözöljük Ikrény Község honlapján!

Üdvözöljük Ikrény Község honlapján!

Merán-kastély

Üdvözöljük Ikrény Község honlapján!

Horgásztó

Üdvözöljük Ikrény Község honlapján!

Gyöngyvirág utcai játszótér

Üdvözöljük Ikrény Község honlapján!

Mária szobor - Harangláb

Üdvözöljük Ikrény Község honlapján!

Sportcsarnok

Aktuális hírek, információk

Szociális célú tűzifa igénylése 2022

Szociális célú tűzifa igénylése 2022

Tisztelt ikrényi Lakosok! Ikrény község Önkormányzata idén is csatlakozott a szociális tűzifa programhoz, melynek keretében 50 erdei m3 tűzifa osztható szét a rászorultak között.

Megemlékezés a II. világháború áldozatairól

Megemlékezés a II. világháború áldozatairól

Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. január 12-én (szerdán) 14:00 órai kezdettel településünk II. világháborús áldozatainak emlékére

MOBIL ATM ügyfélfogadási idő változása

MOBIL ATM ügyfélfogadási idő változása

Kedves Lakosok! A Takarék Mobil Bankfiók egy ATM-mel is felszerelt jármű, amelynek célja, hogy megkönnyítve a vidéki ügyfelek életét helybe vigye a készpénzfelvétel lehetőségét azokra a településekre, ahol egyetlen pénzintézet...

Világító adventi kalendárium 24. nap

Világító adventi kalendárium 24. nap

Kedves Ikrényiek! A világító adventi kalendárium utolsó számához értünk a mai nappal… A mai feladványhoz csak egy kép tartozik, amely elvezet az utolsó helyszínhez.

MOBIL ATM szünetelése

MOBIL ATM szünetelése

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy a Takarék Mobil Bankfiók legközelebb

 

 

Tisztelt ikrényi Lakosok!

 

Ikrény község Önkormányzata idén is csatlakozott a szociális tűzifa programhoz, melynek keretében 50 erdei m3 tűzifa osztható szét a rászorultak között.

A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló12/2021. (X.21.) önkormányzati rendelet alapján az az Ikrény község közigazgatási területén élő és bejelentett állandó vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy részesíthető szociális célú tűzifa támogatásban,

 

a) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át (2022-ben 99.750,- Ft),

 

b) aki egyedülálló, vagy gyermekét egyedül neveli, és havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének legfeljebb 400 %-a (2022-ben 114.000,- Ft).

 

Az elbírálás során előnyben kell részesíteni azt, aki az Szt. szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, illetve tekintet nélkül annak pénzbeli vagy természetbeni formában történő nyújtására – települési támogatásra – különösen a lakhatáshoz kapcsolódó támogatásra jogosult, valamint aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

 

A támogatás iránti kérelmet 2022. január 15. napjáig lehet benyújtani a „Kérelem szociális célú tűzifa támogatás iránt” nevű formanyomtatványon az Abdai Közös Önkormányzati Hivatal Ikrényi Kirendeltségén (Ikrény, Győri út 66.).

 

A nyomtatvány ügyfélfogadási időben az önkormányzatnál igényelhető, illetve ide kattintva letölthető.

 

Szociális célú tűzifa támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, kivéve azon háztartásokat, melyben több család él, bizonyíthatóan külön háztartást vezetve.

 

A kérelemhez csatolandó mellékletek:

 

- jövedelemigazolások (kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelméről), vagy

 

      - utolsó havi csekkszelvény/bankszámlakivonat, és

 

      - rászorultságot megállapító határozat. (Aktív korúak ellátását, időskorúak járadékát, települési      támogatásra való jogosultságot, halmozottan hátrányos helyzetet megállapító határozat. Ezen ellátásokra jogosult személyeket az elbírálás során előnyben kell részesíteni.)

 

 

 

Ikrény Község Önkormányzata