A Rábca Menti Szociális Szolgáltató Ház Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat három családgondozóval 2013.01.01-től kezdte meg tevékenységét Ikrényben. Szolgálatunk célja, hogy a községben élők szociális és gyermekvédelmi kérdésekben megfelelően tájékoztatva legyenek, problémáikat szakember segítségével orvosolni tudják. A szolgálat munkatársai a tanácsadás, ügyintézés, információnyújtás eszközeivel próbálnak a mindennapi életben felmerülő nehézségekben segíteni.

A gyermekjóléti szolgálat családgondozójának feladata a családokban élő kiskorú gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése, a kialakult veszélyeztetettség problémáinak a családdal történő közös megoldása valamint a kiemelt gyermek mielőbbi visszahelyezésében történő segítségnyújtás. A családgondozó segítséget nyújt a gyermekes családoknak, gyermekeiket érintő kérdések, problémák megoldásában. Tájékoztatja a családokat a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról, szükség esetén segíti a családokat a támogatásokhoz való hozzájutásról. Segítséget nyújt a gyermek problémáinak rendezésében, továbbá a család életében felmerülő problémák kezelésében. A családsegítő szolgálat családgondozója hivatali ügyintézésben a szolgáltatókkal történő kapcsolattartásban, levelezésben, gyermeknevelési kérdésekben, egészségügyi problémák kezelésében (pl. rokkantság, gondnokoltatás) tud segíteni a rászorulóknak. Kiemelt feladat az álláskeresők segítése az önéletrajz megírásától kezdve a munkahelyek felkutatásáig.

A családgondozók rendszeresen szerveznek szabadidős programokat a községben, ruhabörze, kreatív, prevenciós foglalkozások, nyári tábor, amelyek a községben élők számára igénybevehetők.

Kérjük forduljanak hozzánk bizalommal!

Ügyfélfogadás

 Előzetes telefonos egyeztetés alapján

 

Ssaládsegítő:
Szedlák Emese 0620/501-5556