Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy településünk területén légi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

A kezelés pontos időpontja: 2024. július 4. napján, a napnyugtát megelőző 1,5 órában.

Pótnapok: 2024. július 5-6. napjai, ugyanebben az időben.