TÁJÉKOZTATÓ

 

Tisztelt Ebtartók!

 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B.§ (1) bekezdése alapján a tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez. Az ebek nyilvántartása elektronikus formában valósul meg. Az ebösszeírás során a települési önkormányzat jogosult kezelni a nyomtatványon megadott – a törvényben előírt - adatokat.

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy önkormányzatunk 2021. július 05. és 2021. július 25. között ebösszeírást végez!

Felhívom az ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség kiterjed a már korábban bejelentett ebekre is. Ennek értelmében ismételten kötelesek a jogszabályban meghatározott adatokat rendelkezésre bocsátani azok is, akik a korábbi ebösszeírások alkalmával, vagy azon kívüli időpontban már eleget tettek az adatszolgáltatásnak.

Az ebösszeírás céljából kérem az Ikrény község közigazgatási területén tartott ebek tulajdonosait/tartóit, hogy az ebösszeíró adatlapot ebenként külön-külön lapon kitöltve és aláírva, legkésőbb 2021. július 25. napjáig az önkormányzati hivatalba eljuttatni szíveskedjenek

 

-        az önkormányzat külső postaládájába dobva, 

 

-        személyesen ügyfélfogadási időben vagy postai úton az Abdai Közös Önkormányzati Hivatal Ikrényi Kirendeltségének címezve (9141 Ikrény, Győri út 66.)

 

-        elektronikus úton, e-papír szolgáltatás igénybevételével (https://epapir.gov.hu ) - témacsoport: egyéb, ügytípus: egyéb, címzett: Ikrény Község Önkormányzata, levél tárgya: Ebösszeírás

 

Amennyiben nem tart ebet, kérem szíveskedjen a NEMLEGES NYILATKOZATOT kitölteni!

 

Az ebösszeíró adatlap és a nemleges nyilatkozat minta elérhető: az önkormányzat honlapján (www.ikreny.hu) az Önkormányzat /Letölthető dokumentumok/Ebösszeírás menüpontban, vagy – az önkormányzati hivatalban. 

A kitöltéssel, adatszolgáltatással kapcsolatban az önkormányzat 0696/542-050-es telefonszámán kaphat tájékoztatást.

Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírság kiszabását vonhatja maga után. 

Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az ebtulajdonos az eb összeírását követően is köteles az adatokban bekövetkező változásokat (pl.: tulajdonos-változás, elhullás, stb.) írásban bejelenteni.

Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése értelmében a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségüknek még nem tettek eleget, úgy szíveskedjenek a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.

Együttműködésüket köszönöm!

Dr. Dukkon Eszter
jegyző