M E G H Í V Ó

 

 

 

Ikrény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

 2022. április 20-án (szerdán) 18.00 órai kezdettel

 az ikrényi községháza tárgyalótermében

 tartandó rendes ülésére

 

 

 

 

 

Beszámoló a két ülés közötti eseményekről

Előadó: Németh Tamás polgármester

 

 

Napirend

 

1)   Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtása (zárszámadás) (írásos előterjesztés)

Előadó: Németh Tamás polgármester

 

  2)   A 2021. évi belső ellenőrzési tevékenység értékelése (írásos előterjesztés)

Előadó: dr. Dukkon Eszter jegyző

 

3)   Beszámoló a gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásról (írásos előterjesztés)

Előadó: dr. Dukkon Eszter jegyző

 

   4)   Vasútsor utca problémás ingatlan ügye (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Németh Tamás polgármester

 

Kérdések, interpellációk, egyéb

 

 

 

Németh Tamás s.k

polgármester