M E G H Í V Ó

 

Ikrény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2023. február 15-én (szerdán) 1800 órai kezdettel

az ikrényi községháza tárgyalótermében

tartandó rendes ülésére

 

Beszámoló a két ülés közötti eseményekről

Előadó: Németh Tamás polgármester

 

Napirend

 

1)   Előirányzat átcsoportosítása az önkormányzat 2022. évi költségvetésében, költségvetési rendelet módosítása (írásos előterjesztés)

Előadó: Németh Tamás polgármester

 

2)   Az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének megalkotása (írásos előterjesztés)

Előadó: Németh Tamás polgármester

 

3)   Ikrény község 2023. évi közbeszerzési tervének megalkotása (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Németh Tamás polgármester

 

4)   Polgármester 2023. évi szabadságtervének elfogadása (írásos előterjesztés)

Előadó: dr. Dukkon Eszter jegyző

 

 

 

Kérdések, interpellációk, egyéb

 

 

Ikrény, 2023. február 9.

 

P.H.

 

Németh Tamás s.k.

   polgármester