Az ikrényi egyházközség ismét egy jubileumi eseményhez érkezik, hiszen e hónap 17.-én a templom búcsúja alkalmából a délután négy órakor kezdődő szentmise keretében emlékeznek meg a templom felszentelésének 30. évfordulójáról.

Köztudott az is, hogy öt évvel ezelőtt a negyedszázados jubileum alkalmával is megálltunk egy pillanatra – no, inkább egy-két órára – hogy visszatekintsünk az elmúlt évtizedekre, azokra az időkre, amikor a templom építésének gondolata felvetődött, majd a tervek a megvalósítás útjára léptek. Valóban, a kilencvenes évek elején hamar felgyorsultak az események, és Czank Vilmos, templomépítő plébánosunk vezetésével nagyon gyorsan a fizikai megvalósítás képei voltak láthatóak.

Az építkezés és az első 25 esztendő eseményei, történései öt évvel ezelőtt már papírra vettettek, így most annak taglalásától eltekintünk.

De emellett soha nem szabad megfeledkezni azokról az emberekről, segítőkről, támogatókról és bármilyen szintű közreműködőkről, akik valamit is hozzátettek a templom felépítéséhez, működtetéséhez, és egyáltalán a fennmaradásához. Legyenek Ők kétkezi munkások, anyagi támogatók, tervezők és kivitelezők, egyházi elöljárók, plébánosok vagy püspökök. Korábban is gyakran hangsúlyoztuk, hogy nem elég, ha felépítjük a templomot, azt tartalommal is meg kell tölteni. S itt nem elsősorban az egyházi eseményekre, szertartásokra, mindinkább az azon résztvevők számára gondoltunk, hogy minél gyakrabban és minél többen töltsük meg Isten házát, s ne csak a Falu Karácsony alkalmával telítődjék meg a templom, hanem ebből következően máskor is, gyakrabban is.

Dr Pápai Lajos emeritus megyés püspök Úr közreműködésével bemutatandó szentmisén lehetünk jelen a mostani eseményünkön is, mint ahogy voltunk, vagy lehettünk az alapkőletétel vagy éppen a felszentelés alkalmával, majd az egyes kerek évfordulókon.

Ezen ünnepünkre is tisztelettel hívjuk és várjuk az ikrényi híveket, lakosokat, de a környező települések hívő közösségeit is, hogy legyenek részesei a megemlékezésünknek. Ünnepeljük közösen azt a nemes elhatározást, amelyet 30 év elteltével is büszkén vállalhatnak a település lakosai, azt, hogy a rendszerváltást követően az elsők között lehetett ott Ikrény község az új templomépítők között.

 

Ikrény, 2023. szeptember 11.

 

Kocsis-Katona Imre