KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 55820

Intézményi iktatószám: A/267-1/2024.

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

RÁBCA MENTI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ HÁZ

pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

Családsegítő

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló

1993. évi III. törvény, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi

intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998.

(IV.30.) NM rendelet, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.

törvény, valamint az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet rendelkezései szerinti családsegítő és

gyermekjóléti alapellátási feladatok ellátása a működési engedélyben meghatározott

településeken.

Ellátandó települések Abda, Börcs, Ikrény.

Betöltendő állás szakmacsoportja: szociális és gyámügy

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, teljes

munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Abda

Álláshirdető szervezet bemutatása: A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Rábca Menti Szociális Szolgáltató Ház címére történő megküldésével

(9151 Abda, Szent István u. 20). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő

azonosító számot: A/267-1/2024 , valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.

Elektronikus úton dr. Dukkon Eszter jegyző részére a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen keresztül

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés

feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet

honlap címe stb.): Alkalmazás esetén 3 hónap próbaidőt köt ki.

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi

XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ácsné Horváth Anita intézményvezető

nyújt a +36 20/240 2406 -os telefonszámon.

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 55820

Intézményi iktatószám: A/267-1/2024.

- Büntetlen előélet

- Cselekvőképesség

- Magyar állampolgárság

Elvárt végzettség/képesítés:

- 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA),

Ismeretlen képzési terület, Felsőfokú képesítés, a 15/1998.(IV:30.) NM rendelet 2. számú

mellékletében foglalt képesítési szabályok szerint

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 0

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

- Felsőfokú képesítés, a 15/1998.(IV:30.) NM rendelet 2. számú

mellékletében foglalt képesítési szabályok szerint

- Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások)

Járművezetői engedély kategória: B

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

Egyéb pályázati előnyök:

-  családsegítés, gyermekjóléti alapellátás - Legalább 1-3 év szakmai

tapasztalat,

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

- Önállóság (alap)

- Határozottság, magabiztosság (alap)

- Konfliktus-kezelés (alap)

- Határidők betartása (egyéb)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

- A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló

nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

- Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz

- Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 55820

Intézményi iktatószám: A/267-1/2024.

- végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.03.21. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: Az írásbeli pályázat alapján a munkakör betöltésére

alkalmasnak tartott pályázó személyes meghallgatáson, beszélgetésen vesz részt, a kinevezési

jogkör gyakorlója dönt a kiválasztásról. A pályázat kiírója fenntartja a pály. elj.eredménytennnek

nyilv.jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.03.31. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.abda.hu,www.borcs.hu,www.ikreny.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.04.01.

Publikálás tervezett időpontja: 2024.03.06.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv

által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály

alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

https://kozszolgallas.ksz.gov.hu/JobAd/Info/55820