179/4. hrsz-ú ingatlan védetté nyilvánításáról

avarégetés

állattartás szabályairól

egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról

házasságkötésről

helyi adókról

helyi építési szabályzat:

Egységes szerkezetbe foglalt, hatályos rendezési terv

 

11/2023. (VI.22.) helyi építési szabályzat módosításáról

12/2023. (VIII.10.) helyi építési szabályzat módosításáról

Településképi Arculati Kézikönyv (2018)

11/2018. (X.31.) a településkép védelméről

helyi környezet védelméről

helyi parkolási rendről

helyi védelem alá helyezésről

idegenforgalmi adóról

Ikrény község címeréről, zászlajáról

ikrényi kitüntető címekről, díjakról

ingatlanok házszámozásáról és a közterületek elnevezéséről

intézmények 2023. évi térítési díjainak meghatározásáról

intézmények 2024. évi térítési díjainak meghatározásáról

járművek behajtási engedélyéről

költségvetési rendelet (2023)

 2023. évi költségvetés módosítása

2023. évi költségvetés módosítása_III. negyedév

közigazgatási bírságról

Közművelődésről szóló rendelet

közművesítési hozzájárulásról

közterület használatáról

közvilágítás korlátozása

önkormányzat területén végzett telekalakítások módjáról, valamint a növényzet telepítési távolságáról

önkormányzat vagyonáról, vagyongazdálkodás szabályairól

szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól 2023

szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról

- szociális rendelet módosító (2018)

- szociális rendelet módosító (2019)

- szociális rendelet módosító (2021)

- szociális rendelet módosító 2021. II.

- szociális rendelet módosító (2023.08.)

- szociális rendelet módosító (2023.10.)

szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról (egységes_2023.10)

települési hulladékgazdálkodásról

temetőről,  temetkezésről

- módosító (2022)

- 8/2017.(IX.21.) rendelet_a temetőről és temetkezésről_egységes szerk. (20230323)

védetté nyilvánítás és megszüntetési eljárásról

zajrendelet

  - zajrendelet módosításáról - vasárnapi korlátozás bevezetése

Zárszámadás 2022. év