179/4. hrsz-ú ingatlan védetté nyilvánításáról

avarégetés

állattartás szabályairól

egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról

házasságkötésről

helyi adókról

helyi építési szabályzat:

Egységes szerkezetbe foglalt, hatályos rendezési terv

 

11/2023. (VI.22.) helyi építési szabályzat módosításáról

12/2023. (VIII.10.) helyi építési szabályzat módosításáról

22/2023. (XII.7.) helyi építési szabályzat módosításáról

5/2024. (III.21.) helyi építési szabályzat módosításáról

Településképi Arculati Kézikönyv (2018)

11/2018. (X.31.) a településkép védelméről

helyi környezet védelméről

helyi parkolási rendről

helyi védelem alá helyezésről

idegenforgalmi adóról

Ikrény község címeréről, zászlajáról

ikrényi kitüntető címekről, díjakról

ingatlanok házszámozásáról és a közterületek elnevezéséről

intézmények 2023. évi térítési díjainak meghatározásáról

intézmények 2024. évi térítési díjainak meghatározásáról

járművek behajtási engedélyéről

költségvetési rendelet (2024)

 

közigazgatási bírságról

Közművelődésről szóló rendelet

közművesítési hozzájárulásról

közterület használatáról

közvilágítás korlátozása

önkormányzat területén végzett telekalakítások módjáról, valamint a növényzet telepítési távolságáról

önkormányzat vagyonáról, vagyongazdálkodás szabályairól

szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól 2023

szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról

- szociális rendelet módosító (2018)

- szociális rendelet módosító (2019)

- szociális rendelet módosító (2021)

- szociális rendelet módosító 2021. II.

- szociális rendelet módosító (2023.08.)

- szociális rendelet módosító (2023.10.)

- szociális rendelet módosító (2024.01.)

szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról (egységes_2023.10)

települési hulladékgazdálkodásról

temetőről,  temetkezésről

- módosító (2022)

- 8/2017.(IX.21.) rendelet_a temetőről és temetkezésről_egységes szerk. (20230323)

védetté nyilvánítás és megszüntetési eljárásról

zajrendelet

  - zajrendelet módosításáról - vasárnapi korlátozás bevezetése

Zárszámadás 2023. év