179/4. hrsz-ú ingatlan védetté nyilvánításáról

avarégetés

állattartás szabályairól

egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról

házasságkötésről

helyi adókról

helyi építési szabályzat:

http://ikreny.hu/onkormanyzat/rendezesi-terv

7/2020. (X.30.) helyi építési szabályzat módosításáról

4/2021. (III.30.) helyi építési szabályzat módosításáról

10/2021. (IX.14.) helyi építési szabályzat módosításáról

Településképi Arculati Kézikönyv (2018)

11/2018. (X.31.) a településkép védelméről

helyi környezet védelméről

helyi parkolási rendről

helyi védelem alá helyezésről

idegenforgalmi adóról

  - az idegenforgalmi adóról szóló rendelet módosításáról

Ikrény község címeréről, zászlajáról

ikrényi kitüntető címekről, díjakról

ingatlanok házszámozásáról és a közterületek elnevezéséről

intézmények térítési díjainak meghatározásáról

járművek behajtási engedélyéről

költségvetési rendelet (2022)

közigazgatási bírságról

  - közigazgatási bírságról szóló rendelet módosításáról

közművelődésről

közművesítési hozzájárulásról

önkormányzat területén végzett telekalakítások módjáról, valamint a növényzet telepítési távolságáról

önkormányzat vagyonáról, vagyongazdálkodás szabályairól

szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól 2021

szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról

- szociális rendelet módosító (2018)

- szociális rendelet módosító (2019)

- szociális rendelet módosító (2021)

- szociális rendelet módosító 2021. II.

települési hulladékgazdálkodásról

temetőről,  temetkezésről

  - a temetőről, a temetkezés rendjéről szóló 8/2017. (IX.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

védetté nyilvánítás és megszüntetési eljárásról

zajrendelet

  - zajrendelet módosításáról - vasárnapi korlátozás bevezetése